C# Relational Object Mapping

By | July 26, 2011

Aşağıdaki çalışmada ilişkisel bir veri tabanının mvc yapısında nasıl da kolayca kullanıldığını örnekledim. Child (Foreign Key) nesnelerin kendi parent(lar)ına (primary key) linq to sql generator kullanarak nasıl da kolayca ulaştıklarını göstermeye çalıştım. Özellikle objenin kendi içerisinden ulaşarak kullanmak bir programcı olarak php’ye ilk başladığım zamanlarda benim için ütopik bir düşünceydi. Bunu yapabilmek için php’de framework olmadan birkaç adet sorgu veya komplex bir fonksiyon yazmak gerekirdi.
C# ve .net’in bana kazandırdığı zaman ile projenin daha önemli noktaları hakkında daha fazla düşünme imkanı buluyorum.

@model IEnumerable<egttour.Models.tour_price>

@{
    ViewBag.Title = "Tour Prices";
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>Tour Prices</h2>

<p>
    @Html.ActionLink("Create New", "Create", new { Controller = "TourPrices" }, new { @class = "control", id = "add" })
</p>
<table style="width:100%; background:white;" class="admintable">
    <tr>
        <th></th>
        <th>
            Tour
        </th>
        <th>
            Start Date
        </th>
        <th>
            End Date
        </th>
        <th>
            Price
        </th>
        <th width="160">
        </th>
    </tr>

@foreach (var item in Model) {
    <tr>
        <td>
            @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.price_id }, new { @class="control", id="details" })
        </td>
        <td>
            @item.tour.tour_title
        </td>
        <td>
            @String.Format("{0:g}", item.start_date)
        </td>
        <td>
            @String.Format("{0:g}", item.end_date)
        </td>
        <td>
            @item.price @item.currency.currency_symbol
        </td>
        <td>
            @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = item.price_id }, new { @class="control", id="edit" })
            @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id = item.price_id }, new { @class = "control", id = "delete" })
        </td>
    </tr>
}

</table>

relational objects

Category: C#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *