Code First Auto Migration

By | January 20, 2016

With code first architecture you can simply migrate your database to live workspace. You just need to set migration configuration right, like below sample. With “DataLossAllowed” there aren’t any error related to migration, but you might lost live data.

migration

Code first mimaride değişiklik yaptığınız database’in otomatik olarak canlı ortama atılması için yukarıdaki kod örneğinde olduğu gibi küçük bir ayar gereklidir. “DataLossAllowed” parametresini girdiğiniz durumda yaptığınız değişiklik database veya tablo’nun yeniden yaratılmasını gerektiriyorsa canlı ortamda bu işlemi otomatik olarak yapacak ve data kaybı ile sonuçlanacaktır. Bu parametreyi kullanmayıp müdahale edilmesi gereken kısımlara manuel olarak müdahale edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *