Dbml to mdf

By | February 13, 2012

Projenizde herşey tamam giderken veritabanınız bir şekilde elinizin altından yok oldu ve sadece “linq to sql” database şeması (dbml dosyanız) ile başbaşa kaldınız.

Şemadan tekrar bir “mdf” (mssql şema ve veri dosyası) oluşturmak istiyorsunuz. Bu basit makaleyi benim gibi zor durumda kalanlar için yazdım, back-up almak tabiki en doğru yöntem fakat bazen işler yolunda gitmediği durumlarda bu gibi sorunların altından kalkabilmek için küçük cinlikler yapmak gerekiyor.

Database şemanızda trigger ve varsayılan veri gibi yapı haricinde veriye etki eden unsurlar yok ise projenizin bir yerine aşağıdaki iki satır kod parçasını ekleyerek dbml şemanızdan mdf dosyası oluşturabilirsiniz.

dbDataContext db = new dbDataContext("D:\\deneme\\deneme.mdf");
db.CreateDatabase();

Yukarıdaki dbDataContext projenizde kullandığınız “Linq.DataContext” nesnesi, adını değiştirerek kullanabilirsiniz. Fakat denemelerimden sonra her durumda kullanılamadığını fark ettim. Yukarıda da belirttiğim gibi bazı durumlarda CreateDatabase metodu hata verebilmektedir, basit yapılı veritabanları için şemayı ve ilişkileri geri getirebilmek adına tercih edilmelidir.

Category: C#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *