.NET 4.0 – Smtp Mail Gönderme Örneği

By | June 16, 2011

Örnekte .NET MVC 3 ve .NET’in kendi içerisinde gelen mail alt yapısı kullanılarak basit smtp mail gönderme ele alınmıştır. Kodların yerleri rastgele verilmiş olup kullanıma göre değişiklik gösterebilir. Gönderme ve tanımlamalar ana class altında toplanmamıştır.

MODEL

public class Contact
{
    public string From { get; set; }

    public string Subject { get; set; }

    public string Message { get; set; }
}

 

Controller İçinde Kullanımı

using System.Net.Mail;

public class Email
{
    public void Send(Contact contact)
    {
        MailMessage mail = new MailMessage(
        "[email protected]", /* GÖNDEREN MAİL ADRESİ contanct.From şeklinde de belirtilebilir. */
        "[email protected]", /* GÖNDERİLEN MAİL ADRESİ */
        contact.Subject,
        contact.Message);

        mail.IsBodyHtml = true;

        SmtpClient client = new SmtpClient("mail.deneme.com", 25);
        client.UseDefaultCredentials = false; /* DEFAULT LOGIN BİLGİLERİNİ KULLANMA */
        client.Credentials = new NetworkCredential("mail.deneme.com", "şifre");
        client.Send(mail);
    }
}

var contact = new Contact
{
    From = "[email protected]",
    Subject = model.subject,
    Message = "Mesaj Icerigi"
};

new Email().Send(contact);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *