.Net Core Cors Hatası Çözümü (access-control-allow-origin)

By | May 14, 2019

.net core projelerinde bazı hosting firmalarında get metodu kullanımında bir problem çıkmazken put ve delete metodlarında cors hatası vermektedir, bu sorun yazdığınız uygulamanın kodları ile alakalı olmayıp iis tarafından yapılan bir engellemedir.

Projeniz sunucu tarafına aktarıldıktan sonra web.config dosyasına aşağıdaki parametreleri ekleyerek bu sorunu çözebilirsiniz,

<handlers>
<remove name=”WebDAV” />
<remove name=”ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0″ />
<remove name=”OPTIONSVerbHandler” />
<remove name=”TRACEVerbHandler” />
<add name=”aspNetCore” path=”*” verb=”*” modules=”AspNetCoreModule” resourceType=”Unspecified” />
</handlers>
<modules>
<remove name=”WebDAVModule” />
</modules>

Ayrıca .net core web projenize tüm diğer domain ve ortamlardan direkt erişilmesini istiyorsanız, aşağıdaki güncellemeleri yapmanızı tavsiye ederim.

Startup.cs dosyası içerisindeki, Configure fonksiyonu içerisine;

app.UseCors(
builder => builder
.AllowAnyOrigin()
.AllowAnyMethod()
.AllowAnyHeader()
.AllowCredentials());

ConfigureServices metodu içerisine;

services.AddCors(o => o.AddPolicy(“MyPolicy”, builder =>
{
builder.AllowAnyOrigin();
builder.AllowAnyMethod();
builder.AllowAnyHeader();
builder.AllowCredentials();
}));

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *