Override Wcf Service

By | April 30, 2012

WCF servislerini, parametrelerini değiştirerek klasik şekilde override etmemize imkan vermiyor; çünkü bu durumda servisi kullanacak uygulama sözleşmeden yola çıkarak sözleşmelerden birini kabul edip, buna göre parametre dönüleceğini hesaplıyor.

WCF servislerini override edebilmek için sözleşmelerine isim parametresi eklememiz gerekiyor. Aslında arka planda sözleşmeleri farklı isimlerle client’a sunuyor.

[OperationContract(Name = “GetDataWithLastUpdateDate”)]
XmlElement GetCrmData(string sToken, DateTime dLastUpdatedDate);

[OperationContract(Name = “GetDataWithBetweenDates”)]
XmlElement GetCrmData(string sToken, DateTime dStartDate, DateTime dEndDate);

Servis metodlarımız aslında aynı isimde ve override edilmiş olarak çalışsa da kullanırken isim parametresinde belirttiğimiz farklı isimler ile çağrıldıklarından dolayı müşteri (client) tarafında sorunsuz kullanılabiliyor.

Category: WCF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *